U bent hier: Home » Branches » IT oplossingen voor de zorgsector » Amyyon Jeugdzorg

Amyyon Jeugdzorg

Om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken, is het beleid erop gericht de gehele jeugdzorg onder de gemeentelijke regie te brengen. Dit betekent nogal wat voor de huidige oplossingen, systemen en hun inrichting. Vooral de manier waarop de jeugdzorg op dit moment gefinancierd is en gaat worden vraagt om een flexibele oplossing die is voorbereidt op de komende veranderingen. Amyyon Jeugd is die oplossing. Jeugd-ggz (zowel Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als Zorgverzekeringswet (ZVW)), provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en jeugd-lvg worden allen ondersteund. Ook is er in Amyyon Jeugd voorzien in de mogelijkheid om straks over te gaan naar één financieringssysteem voor preventie, vroeghulp en alle vormen van gespecialiseerde jeugdzorg is met Amyyon Jeugd.

Amyyon Jeugd biedt door haar CRM module nu al de “front office” voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Gebruiksvriendelijk
Amyyon heeft met Amyyon Jeugd dé oplossing gevonden voor uw organisatie om de zorg vorm te geven in een moderne en doelgerichte bedrijfsvoering. Amyyon Jeugd biedt uw medewerkers de mogelijkheid om met minder stress en papieren rompslomp en met meer plezier hun werk doen. Tegelijkertijd zijn uw medewerkers in staat om de geleverde zorg op een sluitende maar eenvoudige manier te registreren.

Zorgregistratie
Zorgregistratie is de basis voor een goed inzicht in kwaliteit en kosten van geleverde zorg. Amyyon Jeugd biedt dit inzicht en geeft ondersteuning bij het primaire proces en alle zorggerelateerde processen; van zorgvraag via zorgplanning tot aan registratie, facturatie en verantwoording.

Healhcare Process Management
Amyyon Care maakt gebruik van het door ons ontwikkelde Healthcare Process Management (HPM). HPM richt zich op de wijze waarop operationele processen worden beheerst en verbeterd vanuit een optiek waarin de cliënt centraal staat. Deze methode gaat aanzienlijk verder dan het vastleggen van cliëntgegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Healthcare Process Management helpt u grip te krijgen op de gang van zaken binnen uw organisatie.

Met HPM in combinatie met het Functiecodeboek grijpt u alle uitdagingen van de toekomst
aan, onafhankelijk van veranderingen in wet- en regelgeving!

Functiecodeboek
In het Functiecodeboek worden de verschillende zorggebieden geïntegreerd vertaald naar activiteiten waaruit de zorg is opgebouwd. Dit zorgt ervoor dat de zorg direct herkenbaar is voor zowel de cliënt als de zorgaanbieder, maar ook voor de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Amyyon Jeugd wordt geleverd met een compleet ingericht Functiecodeboek met verschillende productdefinities. En natuurlijk kunt u deze aanpassen aan de binnen uw eigen organisatie geldende normtijden, kostprijzen en de verschillende medewerkerniveaus. De signaleringsfunctie houdt in de gaten of de cliënt wel de juiste zorg krijgt conform de functiecode, indicatie of het juiste ZZP.

Ook worden in het Functiecodeboek de protocollen die gelden bij de verschillende zorghandelingen overzichtelijk vastgelegd. Op die manier zijn uw medewerkers altijd op de hoogte van de geldende protocollen! Uiteraard kunt u hier ook de landelijk geldende of eigen arrangementen vastleggen.

Verantwoording
Het is met Amyyon Jeugd mogelijk om met één softwaresysteem te kunnen voldoen aan de eisen vanuit de AWBZ, ZVW, WMO en andere (private) opdrachtgevers. De werkwijze rondom de AZR berichtgeving, PGB/ZIN, ZZP’s en DBC’s is daarmee geïntegreerd binnen de huidige werkwijze en de huidige financieringsstructuur van de zorgorganisatie. Dienstverlening wordt transparant en meetbaar voor alle partijen.

Procesondersteuning
Binnen zorgorganisaties ondersteunt Amyyon Jeugd het primaire proces onder meer met de mogelijkheid om het zorgcontract op te stellen; vraaggestuurde dienstroosters op te stellen; de geleverde zorg te registreren en af te rekenen met het zorgkantoor (prestatiegerichte bekostiging) en de zorg te monitoren. Amyyon Jeugd speelt op basis van zijn kostprijsformule en overige informatie een cruciale rol in het zorginkooptraject en levert daarnaast een schat aan managementinformatie op.

Document management en Relatiebeheer
Amyyon Jeugd voorziet in uw documentmanagement en relatiebeheer. Met deze unieke combinatie in ons ECD kunt zowel inkomende en uitgaande stukken en e-mail eenvoudig aan de cliënt koppelen. Doordat u altijd vanuit de cliënt werkt heeft u een compleet dossier zonder dat u hier extra handelingen voor hoeft uit te voeren.

Externe toegang
Een ander groot voordeel van Amyyon Jeugd is dat het ook voor de cliënt zelf en zijn omgeving mogelijk is toegang te krijgen tot geautoriseerde onderdelen in het dossier. Hiermee komt er optimale invulling aan de wens om vooral transparant te acteren. De cliënt centraal!

Altijd beschikbaar
Amyyon Jeugd is een weboplossing en daarmee altijd en direct via het internet beschikbaar. U hoeft dus niet te investeren in hard- en software om er gebruik van te kunnen maken, uw internet verbinding is voldoende. Het is een kwestie van de juiste inrichting kiezen en u kunt van start!

Rapportage mogelijkheden
In Amyyon Jeugd beschikt over een rapport generator voor het genereren van de benodigde rapporten en overzichten. Standaard bieden we een uitgebreide set van rapportages en we bespreken tijdens de implementatie welke uitbreidingen of extra rapportages u binnen Amyyon Jeugd beschikbaar wilt hebben, eventueel in combinatie met uw bestaande Business Intelligence oplossing.

In het kort:

 • AWBZ, ZWV, WMO, PGB/ZIN en overige financieringsvormen
 • AZR 3.0
 • Benodigde informatie maar één keer (in één systeem) registreren
 •  Healthcare Process Management + Functiecodeboek
 • Koppelingen met bestaande systemen mogelijk
 • Eenheid van taal en begrip
 • Altijd en overal beschikbaar (weboplossing)
 • Eenvoudig te bedienen
 • Document management (dossier vorming DMS)
 • Geen investering in hard- en software
 • Relatiebeheer (CRM)
 • Uitgebreide rapportage mogelijkheden
 • Ketenmanagement
 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Twitter