Backup

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Een stelling welke zo oud is als de weg naar Rome. Vervelend wordt het pas echt als de organisatie sterk afhankelijk is van bijvoorbeeld ICT. Welke impact heeft een niet werkende server op uw organisatie…?

Het is belangrijk uw kostbare digitale gegevens   te beschermen tegen menselijke fouten, storingen of een cyberaanval. Toch blijkt in de praktijk dat veel organisaties naïef omgaan met het beschermen van hun digitale gegevens en zelden beschikken over een goed plan wanneer zich een dergelijke calamiteit voordoet. Wees er bewust van dat beschadiging of het kwijtraken van deze gegevens een gigantisch grote impact op uw bedrijf kan hebben.

Werken en data in de cloud is zeer populair en zeker voor velen een uitstekende oplossing. Het vertrouwen in de cloud is in veel gevallen niet realistisch en gaat men er automatisch vanuit dat de cloud provider de backups heeft geregeld. In veel gevallen is dat ook zo, echter is de beschikbaarheid van de backup in de praktijk vaak minder dan in eerste instantie werd aangenomen of kan de provider data alleen in zijn geheel herstellen en niet op bestandsniveau. Ook regelgeving rondom AVG-protocollen bevat punten welke de nodige aandacht vragen.

Het is goed om het beleid van uw cloudprovider rond backups vooraf te onderzoeken en als organisatie de vraag te stellen op welke manier de provider uw omgeving beheerd en beveiligd, met welke freqentie de backups worden gemaakt en hoe lang de backups worden bewaard. Tevens is het verstandig om afspraken te maken binnen welk tijdsbestek backups kunnen worden teruggezet.

In veel gevallen is het goed om zelf de regie te voeren over de backups en de backups zelf te maken, bij voorkeur bij een andere partij dan uw cloudprovider. Het voordeel is dat u ten alle tijden beschikt over een kopie van uw digitale data en u zelf bepaalt wat u backup moet bevatten en wanneer u een restore uitvoert zonder de afhankelijkheid van een cloud provider. Dit kan uw organisatie veel tijd en geld besparen.
Het levert u veel rust en veiligheid op!