Aanleg wifinetwerk in het Workforce Hotel Appingedam

Het voormalig kantoor van het Centrum Veilig Wonen (CVW) op industrieterrein Fivelpoort in Appingedam is gefaseerd verbouwd tot een longstay hotel. In de eerste fase zijn 36 hotelkamers gerealiseerd.

Een hotel stelt andere eisen aan het wifinetwerk dan een netwerk op een kantoor. Zo dient elke hotelkamer te kunnen beschikken over een eigen wifinetwerk met een eigen net wifi sleutel. Ook moet televisiekijken mogelijk zijn. Dat bleek nog een hele uitdaging.

Amyyon heeft hiervoor een technisch ontwerp gemaakt en, na goedkeuring van de opdrachtgever, gerealiseerd. Bijzonder in het ontwerp is dat deze 36 netwerken binnen één overkoepelend netwerk moesten worden geïmplementeerd.

Het project is inmiddels opgeleverd en de wifinetwerken zijn in gebruik genomen. Op ons ICT Beheer platform houden we het netwerk technisch in de gaten en kunnen we direct actie ondernemen als er problemen worden geconstateerd. Ook voeren we periodiek onderhoud uit.